تماس با ما

تلفن اتاق رئیس مرکز : 33125763-087

آزمون : 33129580- 087

آموزش : 33129580- 087

دانشگاه عملی کاریردی : 33152850 - 087

 

آدرس : سنندج - میدان کارگر ( کارآموزی) - مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران سنندج

پیوندها

  

عکس هفته

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی

ورود به سایت